75% Masaxda Aalkolada

  • 75% Alcohol Wipes

    75% Masaxda Aalkolada

    Masaxa Aalkolada (Nadiifinta Nadiifinta)
    (Shahaadada FDA / NPN ayaa loo heli karaa alaabada)
    (Waxaan ku siin karnaa tirtir qallalan + qasacad, ka dib khamriga waxaa lagu sifeynayaa weelka ku yaal halka loo socdo